Algemene Informatie

Uitvaartbegeleiding

Onze uitvaartbegeleiding, welke de vereniging Laurentius vertegenwoordigt, kan in deze moeilijke periode direct na het overlijden de nabestaanden onder andere adviseren bij het maken van keuzes welke op korte termijn gedaan moeten worden.

Onze uitvaartbegeleiding regelt in overleg alle zaken die bij een uitvaart aan de orde komen. De uitvaartbegeleiding is dag en nacht bereikbaar om na een overlijden in een vertrouwelijke sfeer en in alle rust zoveel mogelijk aan de wensen van de nabestaanden tegemoet te komen. Daarnaast is er binnen onze vereniging een groep mensen die de laatste zorg verlenen aan de overledene. Zorg, kwaliteit en betrokkenheid staat daarbij voorop.

Contributie en vergoedingsbijdrage

De contributie bedraagt vanaf 18 jaar €14,50- per persoon, per jaar (2023).

Let op: Thuiswonende kinderen tot en met 17 jaar zijn gratis lid, mits één van de ouders lid is en deze hen bij de vereniging heeft aangemeld.

– Leden hebben GEEN contractuele verbintenis met de vereniging
– De contributie en de vergoedingsbijdrage van de vereniging worden elk jaar door de leden op de ledenvergadering vastgesteld

Vergoedingsbijdrage in natura:
– Diensten uitvaarleidster
– De levering en plaatsing van rouw benodigdheden
– De diensten van de dragers
– De diensten van de verzorgsters
– De verzorging van administratieve afhandeling

Automatische incasso

Om de adminstratieve lasten te beperken werken wij met automatische incasso om de contributie te innen. Als u lid wordt, vult u een formulier in dat ons na uw ondertekening machtigt tot automatische incasso.
Uw contributie wordt elk jaar rond eind januari van uw rekening afgeschreven.

Om recht te doen aan de reeds aanwezige leden, betalen nieuwe leden een achterstallige contributie. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van uw leeftijd. Een andere mogelijkheid is de zogenoemde ‘Procenten inkoopregeling‘. Wilt u daar meer over weten, dan kunt u contact met ons opnemen