De vereniging

Onze vereniging
Uitvaartvereniging “Laurentius” is sinds 1950 actief in Hoogkarspel. De vereniging is opgericht om, op basis van burenplicht en solidariteit, hulp te verlenen bij de uitvaart van mensen uit hun directe woonomgeving. Vandaag de dag wenst men een eigen invulling te geven aan het afscheid van een overledene. Onze vereniging verleent daarbij, nog steeds, haar diensten zónder winstoogmerk.

Een moeilijk onderwerp
De dood is een moeilijk onderwerp waar men niet zo gemakkelijk over praat. Toch is het belangrijk om dat wel te doen. Het verlies van iemand dichtbij gaat gepaard met veel verdriet, emoties en het gevoel van complete verslagenheid. Terwijl er in deze periode ook belangrijke beslissingen met zorg genomen moeten worden. Daarom is het goed de organisatie van een uitvaart met een uitvaartbegeleider te regelen.

Onze uitvaartbegeleiding, welke de vereniging
“Laurentius” vertegenwoordigt, kan in deze moeilijke periode direct na het overlijden de nabestaande onder andere adviseren bij het maken van keuzes welke op korte termijn genomen moeten worden.