Privacy verklaring

Privacy verklaring

Uitvaartvereniging St. Laurentius neemt u privacy en de veiligheid van uw gegevens zeer serieus. Wij verwerken en gebruiken de door u verstrekte informatie op een veilige manier en verstrekken deze enkel in het kader van een goede uitvoering van onze dienstverlening. Door het bezoeken van onze website of bij het afnemen van onze diensten gaat u akkoord met ons privacy beleid.

Wij verzoeken u hier kennis van te nemen, om eventuele misverstanden of teleurstellingen te voorkomen

1. Wie is de uitvaartvereniging St. Laurentius?
Uitvaartvereniging St. Laurentius is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, zonder winstoogmerk en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36028348. De uitvaartvereniging geldt als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

2. Welke gegevens verzamelen wij?
– NAW- en persoonsgegevens van u en overledene;
– Uw telefoonnummer(s);
– Gegevens van de uitvaartverzekeraar van overledene;
– Gegevens welke u invult op ons contactformulier.

3. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. U dient hierbij te denken aan het aanvragen van de akte van overlijden en de aanvraag van het verlof om te begraven of te cremeren. Hiernaast worden uw gegevens gebruikt voor de reservering van de uitvaartlocatie en begraafplaatsen en het opstellen van facturen en het daaraan verbonden debiteurenbeheer.

4. Aan wie verstrekken wij uw gegevens?
– De gemeente;
– Uitvaartlocaties en begraafplaatsen;
– Partijen betrokken bij de uitvoering van debiteurenbeheer en uitvaarten.

5. Beveiliging & bescherming
Wij beschermen de ons toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik en onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken.

6. Uw rechten
U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij verwerken in te zien. Als het overzicht dat wij verstrekken niet juist is, kunt u ons schriftelijk vragen de gegevens te wijzigen. U kunt bezwaar maken als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan die wij hier beschrijven. Als u voor dit soort verzoeken contact met ons wilt opnemen, dan dat met de contactgegevens in deze privacyverklaring.

7. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Uitvaartvereniging St. Laurentius (https://www.sint-laurentius-hoogkarspel.nl/)

8. Contact
Voor vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring kunt u een e-mail sturen onder vermelding van het onderwerp “Privacy verklaring”. Ons postadres is: Nieuweweg 35, 1616BA, Hoogkarspel.